Älyvaluutta

Älyraha on arvon internetissä liikkuva ohjelmoitava valuutta, joka voi edustaa mitä tahansa arvoa sisältävää asiaa. Mikko Alasaarelan mukaan ”Älyrahat ovat arvon internetin polttoainetta, ja ne mahdollistavat uuden ajan talouden, jossa tekoälyt, koneet ja ihmiset voivat saumattomasti ja luotettavalla tavalla käydä kauppaa ja tarjota palveluja globaalisti”. Alasaarelaa voidaan pitää vastuullisena siitä, että virtuaalivaluuttojen yhteydessä termi ”älyraha” on ylipäätänsä alkanut yleistymään. Alustajana

Mikko Alasaarela
Founder, CEO Inbot Oy